Årsmöte TF

Årsmöte 2022 med Trafiktekniska föreningen

Programpunkter:

14.30 – 15.00 Christer Ljungberg, pristagare "Trafikpriset", se presentation på Youtube 

15.00 – 15.40 Trafiktekniska årsmöte, se årsredovisning nedan

15.40 – 16.00 Ellen Karlström och Annika Meynert, pristagare "Bästa examensarbete", se presentation på Youtube