Välkommen som medlem

Vi erbjuder en naturlig gemenskap mellan personer som är verksamma inom trafikplanering eller som har ett intresse för trafikfrågor. Genom utbyte av tankar och erfarenheter bidrar vi till att höja engagemanget och kunskapsnivån inom området.

Som medlem i Trafiktekniska föreningen bidrar du till vår tidning Reflexen som ges ut kontinuerligt med artiklar som publiceras på hemsidan. Som medlem har du även möjlighet att söka föreningens resestipendium för en studieresa, se vidare info under priser och stipendier.

Därutöver anordnar vi löpande föreläsningar, studiebesök, nätverksträffar och digitala seminarier. En gång om året går även vår konferens TF-dagarna av stapeln. Som medlem har du förtur till att delta på konferensen.

Medlemspriser per år: 

Ordinarie medlem: 300 kr
Pensionär: 200 kr
Student: 0 kr