Årets pris för bästa examensarbete

Trafiktekniska föreningen vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Det gör vi bland annat genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. 

För att nominera en uppsats för 2024 ska arbetet huvudsakligen vara genomfört under samma år. Examensarbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen före ansökan och det är institutionen på högskolan som skickar in ansökan. Ansökan görs i formuläret nedan.

Sedan förra året har vi ett samarbete med Structorstiftelsen och kommer att kunna dela ut en prispeng på hela 50 000 kr till den student som skrivit det bästa examensarbetet under 2024. Det är givetvis möjligt även för studenter som har skrivit tillsammans att ansöka. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med årsmötet som hålls under våren.

Senaste dag för nominering är den 25 februari 2025. Hinner man inte till det datumet går det bra att delta i tävlan året därpå. 

Pris för 2023 års bästa examensarbete gick till Joel Amrén och Johannes Hedfors på Chalmers tekniska högskola. Titeln på examensarbetet är "Achieving Zero Emission Transportation in a Regional Perspective: Addressing Municipal Climate Goals in Umeå".

Juryns motiveringen:

Examensarbetet bidrar till ökad kunskap om strategisk planering gällande hållbarhet och uppfyllande av uppställda miljömål. Det utmärker sig särskilt genom en djupgående undersökning av ett högaktuellt ämne och noggrant genomförda analyser. Arbetet behandlar en komplex fråga på ett tydligt och strukturerat sätt, samtidigt som resultat och underlag granskas kritiskt. 

Möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling inom transportsektorn i linje med globala initiativ analyseras, samtidigt som brister och utmaningar belyses. Rapporten bidrar därmed med insikter som kommer samhället till gagn på såväl kommunal som regional nivå.

Tidigare stipendiater

 • 2022 - Joel Kyläkorpi för arbetet "Cykelgator: Effekter av införandet i Sverige"
 • 2021 - Annika Meynert och Ellen Karlström för arbetet "Hur blir stadsbussen snabbare - en studie över effekten av fördröjningspunkter och möjliga åtgärder"
 • 2020 - Joel Kyläkorpi och Sebastian Lind för arbetet "Svenska cykelöverfarter - olyckor och hastigheter"
 • 2019 - Vera Esaiasson för arbetet "Somliga gator är somriga gator - en jämförande studie av Sveriges sommargågator"
 • 2018 - Kajsa Ahlström för arbetet "En rättvis fördelning av gatuutrymmet"
 • 2017 - Hannes Lindqvist för arbetet "Participation for Sustainable Urban Freight Transport Systems: A Case Study of Freight Receivers in the City of Gothenburg"
 • 2016 - Otto Hedenmo och Pär Enarsson för arbetet "Transportlösningar för Visby Kryssningskaj - En turistorts utmaningar i högsäsong"
 • 2015 - Yizhou Zhang för hans arbete "Real Time Crowding Information (RTCI) Provision Impacts and Proposed Technical Solution"
 • 2014 - Rikard Fogelholm för hans arbete "Fritidsresande i Sverige - Analys & åtgärdsförslag för ett mer hållbart fritidsresande"
 • 2013 - Erik Johansson Klang för hans arbete "Luleås Norra hamnfjärd och stränder: Förutsättningar, potential och förslag"
 • 2012 - Magnus Fransson och Mats Sandin, Linköpings Universitets Tekniska högskola, för arbetet; "Framework for Calibration of a Traffic State Space Model"
 • 2011 - Roya Bamzar, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Assessing the effect of environmental characteristics of Stockholm underground Stations on SL crime and disorder rates"
 • 2010 - Astrid Bergman, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med obevakade övergångsställen"
 • 2009 - Dennis Book och Tobias Lager, institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för arbetet; "Kollektivtrafikanalys av Frihamnen i Göteborg – en studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040."
 • 2008 - Ida Brogren och Elin Forsberg, magisterprogrammet i Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, för arbetet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
 • 2007 - Ellen Rube, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Samhällsbyggnad för arbetet: "Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder: utveckling och åtgärder i svensk stadsbusstrafik"
 • 2006 - Joakim Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö för arbetet: "Skrattande människor håller ylande vargar borta. En diskussion om Hörbys framtida centrum"
 • 2005 - Liselott Söderström, Lunds Tekniska Högskola, för examensarbetet "Väg- och trafikmiljöns betydelse för whiplashskador vid påkörning bakifrån"
 • 2004 - Andreas Lidholm för examensarbetet "Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter"
 • 2003 - Mattias Häggström för examensarbetet "Nytt busslinjenät" och Tatiana Gadda för examensarbetet "Bicycle as a mode of urban transportation"