Årets pris för bästa examensarbete

Trafiktekniska föreningen vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Det gör vi bland annat genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. 

För att nominera en uppsats för 2023 ska arbetet huvudsakligen vara genomfört under samma år. Examensarbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen före ansökan och det är institutionen på högskolan som skickar in ansökan. Ansökan görs i formuläret nedan.

Nytt för i år är att vi har ett samarbete med Structorstiftelsen och kommer att kunna dela ut en prispeng på hela 50 000 kr till den student som skrivit det bästa examensarbetet under 2023. Det är givetvis möjligt även för studenter som har skrivit tillsammans att ansöka. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med årsmötet som hålls under våren.

Senaste dag för nominering är den 25 februari 2024. Hinner man inte till det datumet går det bra att delta i tävlan året därpå. 

Pris för 2022 års bästa examensarbete gick till Joel Kyläkorpi, KTH, för arbetet "Cykelgator: Effekter av införandet i Sverige".

Juryns motiveringen:

”Det är alltid roligt att hitta en uppsats som lyfter fram en dagsaktuell fråga som kan bidra till satsningar för hållbara transportsystem. Cykling och dess roll i dagens och framtidens transportsystem är något som denna uppsats bidrar till att utveckla genom sitt resultat vad gäller cykelgator.

Uppsatsen har en tydlig frågeställning och avgränsning och bearbetar ämnet metodiskt och strukturerat genom hela uppsatsen. Med avstamp i historik och beskrivning av förutsättningar vågar den också lämna förslag till förbättringar. Juryns bedömning är att uppsatsen har ett stort nyhetsvärde för branschen och ger oss bättre verktyg att jobba med hållbara transportsätt”

Tidigare stipendiater

 • 2021 - Annika Meynert och Ellen Karlström för arbetet "Hur blir stadsbussen snabbare - en studie över effekten av fördröjningspunkter och möjliga åtgärder"
 • 2020 - Joel Kyläkorpi och Sebastian Lind för arbetet "Svenska cykelöverfarter - olyckor och hastigheter"
 • 2019 - Vera Esaiasson för arbetet "Somliga gator är somriga gator - en jämförande studie av Sveriges sommargågator"
 • 2018 - Kajsa Ahlström för arbetet "En rättvis fördelning av gatuutrymmet"
 • 2017 - Hannes Lindqvist för arbetet "Participation for Sustainable Urban Freight Transport Systems: A Case Study of Freight Receivers in the City of Gothenburg"
 • 2016 - Otto Hedenmo och Pär Enarsson för arbetet "Transportlösningar för Visby Kryssningskaj - En turistorts utmaningar i högsäsong"
 • 2015 - Yizhou Zhang för hans arbete "Real Time Crowding Information (RTCI) Provision Impacts and Proposed Technical Solution"
 • 2014 - Rikard Fogelholm för hans arbete "Fritidsresande i Sverige - Analys & åtgärdsförslag för ett mer hållbart fritidsresande"
 • 2013 - Erik Johansson Klang för hans arbete "Luleås Norra hamnfjärd och stränder: Förutsättningar, potential och förslag"
 • 2012 - Magnus Fransson och Mats Sandin, Linköpings Universitets Tekniska högskola, för arbetet; "Framework for Calibration of a Traffic State Space Model"
 • 2011 - Roya Bamzar, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Assessing the effect of environmental characteristics of Stockholm underground Stations on SL crime and disorder rates"
 • 2010 - Astrid Bergman, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med obevakade övergångsställen"
 • 2009 - Dennis Book och Tobias Lager, institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för arbetet; "Kollektivtrafikanalys av Frihamnen i Göteborg – en studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040."
 • 2008 - Ida Brogren och Elin Forsberg, magisterprogrammet i Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, för arbetet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
 • 2007 - Ellen Rube, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Samhällsbyggnad för arbetet: "Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder: utveckling och åtgärder i svensk stadsbusstrafik"
 • 2006 - Joakim Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö för arbetet: "Skrattande människor håller ylande vargar borta. En diskussion om Hörbys framtida centrum"
 • 2005 - Liselott Söderström, Lunds Tekniska Högskola, för examensarbetet "Väg- och trafikmiljöns betydelse för whiplashskador vid påkörning bakifrån"
 • 2004 - Andreas Lidholm för examensarbetet "Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter"
 • 2003 - Mattias Häggström för examensarbetet "Nytt busslinjenät" och Tatiana Gadda för examensarbetet "Bicycle as a mode of urban transportation"