Årets pris för bästa examensarbete

Trafiktekniska föreningen vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Det gör vi bland annat genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. 

För att nominera en uppsats för 2021 ska arbetet huvudsakligen vara genomfört under samma år. Examensarbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen före ansökan. Ansökan görs i formuläret nedan.

Senaste dag för nominering är den 28 februari 2022. Hinner man inte till det datumet går det bra att delta i tävlan året därpå. 

Prissumman bestäms i samband med föreningens årsmöte och har under de senaste åren uppgått till 10 000 kr. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med årsmötet som vanligtvis hålls i april.

Pris för 2020 års bästa examensarbete går till Joel Kyläkorpi och Sebastian Lind, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, för arbetet "Svenska cykelöverfarter - olyckor och hastigheter" med motiveringen:

"Det prisbelönta kandidatarbetet är en aktuell och intressant uppföljning av den relativt nya företeelsen cykelöverfarter, ett av flera medel för att uppnå ökad attraktivitet för cykel som alternativ till motorfordon i våra städer. Arbetets upplägg är att både samla in erfarenheter internationellt och nationellt samt utföra en empirisk uppföljning. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete är därmed välgrundade och lockar till vidare studier för att utveckla utformningen och regelverk kring cykelöverfarter."

Tidigare stipendiater

 • 2019 - Vera Esaiasson för arbetet "Somliga gator är somriga gator - en jämförande studie av Sveriges sommargågator"
 • 2018 - Kajsa Ahlström för arbetet "En rättvis fördelning av gatuutrymmet"
 • 2017 - Hannes Lindqvist för arbetet "Participation for Sustainable Urban Freight Transport Systems: A Case Study of Freight Receivers in the City of Gothenburg"
 • 2016 - Otto Hedenmo och Pär Enarsson för arbetet "Transportlösningar för Visby Kryssningskaj - En turistorts utmaningar i högsäsong"
 • 2015 - Yizhou Zhang för hans arbete "Real Time Crowding Information (RTCI) Provision Impacts and Proposed Technical Solution"
 • 2014 - Rikard Fogelholm för hans arbete "Fritidsresande i Sverige - Analys & åtgärdsförslag för ett mer hållbart fritidsresande"
 • 2013 - Erik Johansson Klang för hans arbete "Luleås Norra hamnfjärd och stränder: Förutsättningar, potential och förslag"
 • 2012 - Magnus Fransson och Mats Sandin, Linköpings Universitets Tekniska högskola, för arbetet; "Framework for Calibration of a Traffic State Space Model"
 • 2011 - Roya Bamzar, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Assessing the effect of environmental characteristics of Stockholm underground Stations on SL crime and disorder rates"
 • 2010 - Astrid Bergman, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med obevakade övergångsställen"
 • 2009 - Dennis Book och Tobias Lager, institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för arbetet; "Kollektivtrafikanalys av Frihamnen i Göteborg – en studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040."
 • 2008 - Ida Brogren och Elin Forsberg, magisterprogrammet i Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, för arbetet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
 • 2007 - Ellen Rube, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Samhällsbyggnad för arbetet: "Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder: utveckling och åtgärder i svensk stadsbusstrafik"
 • 2006 - Joakim Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö för arbetet: "Skrattande människor håller ylande vargar borta. En diskussion om Hörbys framtida centrum"
 • 2005 - Liselott Söderström, Lunds Tekniska Högskola, för examensarbetet "Väg- och trafikmiljöns betydelse för whiplashskador vid påkörning bakifrån"
 • 2004 - Andreas Lidholm för examensarbetet "Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter"
 • 2003 - Mattias Häggström för examensarbetet "Nytt busslinjenät" och Tatiana Gadda för examensarbetet "Bicycle as a mode of urban transportation"