Trafiktekniska Föreningen

Nätverk och kunskap om trafikplanering och trafikfrågor

 

 En naturlig gemenskap mellan personer verksamma inom trafikplanering eller med ett intresse för trafikfrågor


 

Vi bidrar till att höja engagemanget och

kunskapsnivån om vårt ämne

Trafikteknikerns yrke berör ett stort och mångskiftande kunskapsfält. För att lösa morgondagens trafikproblem räcker det därför inte att behärska den traditionella trafiktekniken. Vi behöver ha kunskaper om samhällsplaneringens arbetsmetoder och om de berörda specialområdena. Därför måste trafikteknikerna satsa på kontinuerlig vidareutbildning och ha bra erfarenhetsutbyte med andra planerare. Trafiktekniska Föreningens (TF:s) huvuduppgift är att hjälpa medlemmarna med detta.

Lokal verksamhet

Föreningen har tio regionala föreningar. Dessa är spridda över hela landet och har en nyckelroll i föreningen. Grupperna ordnar informella nätverksträffar, seminarier studiebesök och after-work för medlemmar inom respektive region. Information och erfarenhetsutbyte, ett brett nätverk samt yrkesgemenskap blir utbytet för deltagarna. Om du vill arrangera en lokalträff kan du hör av dig till dina lokala kontaktperson så hjälper de till med inbjudan m m. Kontaktuppgifter till lokalgrupperna hittar du här

Reflexen

Föreningen ger ut medlemstidningen ”Reflexen” fyra gånger per år. Många medlemmar anser detta vara en av de viktigaste kanalerna för att få information om nyheter inom branschen. Alla nummer av Reflexen går att läsa här på hemsidan!

Kanske har du något du vill dela med dig av till Reflexens läsare? Alla bidrag, stora som små är välkomna. Verklighet, fiktion, debatt, utförda projekt eller högtflygande visioner. Hör av dig till redaktionen på reflexen(at)trafiktekniska.se!

Annonsering och adressförsäljning

För att finansiera verksamheten säljer Trafiktekniska Föreningen förtryckta adressetiketter och annonsplatser till företag och organisationer som vill komma i kontakt med våra medlemmar. Mer information om hur detta går till finner du här.

Stipendier och priser

Stipendier för bästa examensarbete samt resestipendium delas ut årligen, liksom ett pris för att uppmärksamma särskilt betydelsefulla och inspirerande trafikplanerare. Sista ansökningsdag beror på vilket stipendium det gäller. Medlemmar är välkomna med sin ansökan till föreningens styrelse.  

Kontakt med högskolorna

Föreningen utgör en länk mellan å ena sidan forskning och utbildning å andra sidan arbetsgivare och övriga aktörer inom trafikplanerarsektorn. Föreningen håller därför kontinuerlig kontakt med de högskolor och universitet som utbildar trafikplanerare

 

Följ oss på