Om Trafiktekniska

Trafiktekniska föreningen är Sveriges ledande branschorganisation inom trafikplanering. Vår huvuduppgift är att utgöra ett kontaktnät mellan kollegor i branschen och fungera som forum för utbyte av erfarenheter och vidareutbildning.

Med cirka 900 medlemmar är vi störst inom trafik- och transportområdet. Våra medlemmar är verksamma inom många olika samhällssektorer – departement, myndigheter, regioner, kommuner, forskningsinstitutioner och privata företag – vilket gör att vi har en stor bredd och mångfald inom föreningen. Tillsammans sitter vi på stor kunskap och lång erfarenhet. 

Forum för samtal och kunskapshöjning

Ett viktigt syfte är att fungera som plattform för diskussioner och vidareutbildning. Vi ser ett stort behov av att utbyta erfarenheter och kunskaper inom branschen – både genom digitala forum och genom fysiska träffar och studiebesök.

Det är våra medlemmar som är den största tillgången i föreningen. Den viktigaste uppgiften för styrelsen är därför att möjliggöra för samverkan, lärande och nätverksbyggande. 

Brygga mellan skolan och arbetslivet

Vi är också en länk mellan högskolor och arbetsgivare. Våra event är alltid öppna för såväl studenter som yrkesverksamma och vi lägger ett stort fokus på att uppmuntra fler studenter till att läsa trafikplanering. Vi delar även ut ett pris till årets bästa examensarbete och sedan 2020 är medlemsavgiften gratis för studenter som läser till trafikplanerare.

Styrelsen:

  • Christine Schnabel (ordförande)
  • Magnus Pudas (vice ordförande)
  • Björn Sax Kaijser (sekreterare)

  • Karolina Pamp (kassör)

  • Abraham Rondon (ledamot)

  • Carl Wilhelm Boström (ledamot)

  • Jakob Hammarbäck (ledamot)

  • Malin Andersson (ledamot)

  • Katarina Morgner (suppleant)

  • Katja Berdica (suppleant)