Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid

Hur ser framtiden ut för svensk kollektivtrafik? Vilka möjligheter finns att vinna tillbaka de resenärer som har försvunnit under Corona? Vilka möjligheter finns till utveckling och förnyelse i omstarten efter pandemin?

Det är några av de frågor som K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, belyser i sin rapport som behandlar en bred uppsättning ämnen, från övergripande frågor om behov av nya visioner till mer konkreta frågeställningar om t.ex. trängsel och kampanjer. Så här skriver John Hultén, föreståndare för K2, om den nya rapporten. 

Vi befinner oss i en situation olika det mesta som vi tidigare upplevt. Det gäller i högsta grad vårt resande. Kollektivtrafiken, som under mer än tio år kämpat hårt med mål om att öka resandet, har under Coronapandemin tvingats till helt andra prioriteringar. I sociala medier och på annonstavlor syns budskap som ”res inte med oss”, budskap som före pandemin var helt otänkbara.

Resandet med kollektivtrafik har minskat kraftigt under pandemin. I Stockholm, som är den region i Sverige där kollektivtrafiken har störst marknadsandel, minskade resandet under mars månad 2020 med uppemot 60 procent. Senare har kollektivtrafiken ökat igen, men fortfarande på betydligt lägre nivåer jämfört med tidigare år. I flera regioner ligger resandet cirka 30 procent lägre än vad som annars hade varit förväntat. Samtidigt har utbudet av kollektivtrafik varit i princip oförändrat.

Under pandemins inledning har kollektivtrafikens aktörer haft fullt fokus på att hantera akuta problem. Men trots det stålbad man nu genomgår är det viktigt att också lyfta blicken mot vad som kommer efter pandemin. Krisen kan öppna möjligheter för nya idéer, perspektiv och lösningar. Med den här skriften vill vi bidra till en sådan diskussion. Vårt fokus är inte på en återgång, det vill säga att kollektivtrafiken så snabbt som möjligt ska gå tillbaka till hur det var innan, utan på omstart med idéer och lösningar för en mer hållbar framtid.

Läs mer på hemsidan för K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.