Här är listan över beviljade stadsmiljöavtal för 2021

Hösten 2020 presenterade Trafikverket en nyhet för stadsmiljöavtalen som innebär en extra satsning på cykelåtgärder. Det innebär att Trafikverket skjuter till extra pengar för åtgärder inom cykeltrafik – 300 miljoner år 2021 och 250 miljoner år 2022.

Nu står det klart vilket åtgärder som har beviljats för 2021 där totalt elva nya stadsmiljöavtal har delats ut inom det ordinarie bidraget och 26 bidrag har delats ut inom de riktade cykelavtalen.  

En av de kommuner som får störst finansiering är Nyköpings kommun som tillsammans med Region Sörmland tilldelas 255 miljoner kronor för utvecklingen av Nyköpings resecentrum inklusive kollektivtrafikåtgärder och nya cykelbanor. På kommunens hemsida finns en intervju med kommunstyrelsen ordförande Urban Granström som säger följande om det fortsatta arbetet.

”Byggandet av ett nytt resecentrum med allt vad det innebär är viktiga steg för Nyköpings utveckling. Att vi nu, med hjälp av medel från stadsmiljöavtalen får ännu bättre möjligheter att utveckla ett växande hållbart Nyköping är fantastiskt.”  

På Trafikverkets hemsida finns hela listan över kommuner och regioner som har beviljats avtal. Listan finns även att se som PDF nedan.