Uppsala är Sveriges bästa cykelstad

Så hur kommer det sig att Uppsala ännu en gång plockar hem titeln som Sveriges främsta cykelstad? Enligt Daniel Fritz, cykelplanerare i Uppsala, handlar det om ett långt och målmedvetet arbete som började för mer än 10 år sedan.

”Då fick vi ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en cykelstrategi” säger Daniel Fritz i en intervju med Cykelfrämjandet. ”Sedan dess har vi systematiskt jobbat steg för steg. Så jag skulle säga att den (cykelstrategin) ligger till grund för all framgång vi har haft och det arbete vi gör nu."

Intressant att notera är att Uppsala fortsätter att satsa inom alla områden av granskningen – infrastruktur, information och  marknadsföring, cykelpolitik, uppföljning och organisatoriska åtgärder. Störst skillnad mot de andra kommunerna ses inom informations- och marknadsföringsåtgärder där Uppsala fortsätter satsa pengar på att synliggöra och uppmuntra till cykling och därmed får 20 poäng av 20 möjliga, vilket de är ensamma om att uppnå i årets mätning.

Trots framgångarna är Uppsala långt ifrån nöjda. Enligt Daniel Fritz finns fortfarande mycket att jobba på för att göra staden ännu bättre för cyklister. Ökad trygghet och säkerhet är en sådan sak.

”Vi känner till de generella anledningarna till att det sker olyckor, men vi vill veta mer om de platser här i Uppsala där det händer saker. Vi har redan jobbat mycket med det, men vi ska jobba ännu hårdare.”

En av lösningarna är att införa cykelöverfarter där cykelnätet korsar biltrafiken. En annan är att ha uppdelade gång- och cykelvägar.

”Vi tog ett beslut 2014 om att samtliga gång- och cykelvägar ska vara uppdelade” säger Daniel. Det ska vara tydligt för alla och framförallt bidra till ökad trygghet för fotgängare och bättre framkomlighet för cyklister. Före beslutet var ungefär 25 % av cykelvägarna i Uppsala tätort avskiljda medan samma siffra idag uppgår till 45 %.”

Kommunvelometern är en nationell granskning som genomförs årligen av Cykelfrämjandet. Granskningen utförs årligen och totalt har 118 kommuner deltagit i undersökningen sedan starten 2010. Syftet med granskningen är att jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns potential för förbättringar. Mer information om Kommunvelometern finns att läsa på Cykelfrämjandets hemsida. Där finns även tidigare rapporter att ta del av.

Läs mer på Cykelfrämjandet hemsida