Transek-fonden

Stipendium till examensarbeten inom transportekonomi.

Trafiktekniska föreningen har med stöd av Transportekonomiska Forskningsstiftelsen inrättat "Transek-fonden för stöd till utbildning och forskning inom området transportekonomi". Fonden syftar till att stötta examensarbeten inom transportekonomi, med särskild hänsyn till utvecklingen av eldrivna fordon och autonoma fordon för persontrafik.

Föreningen delar ut i storleksordningen 30 000 kr till examensarbete inom transportekonomi, så länge medel finns kvar i fonden. TF tar emot ansökan löpande. Ansökan görs genom att skicka in en beskrivning av en idé till examensarbete till.

Halva stipendiet kommer att utbetalas när examensarbetet har registrerats och handledare utsetts (och eventuell revidering av examensarbetets innehåll godkänts av TF's styrelse), och återstående del när examensarbetet godkänts.

Regler för ansökan och tilldelning av stipendiet finns i PDF-dokumentet nedan.