Skriv ut

Trafikpriset

Trafikpriset delas ut en varje år i samband med föreningens årsdagar. Det delas ut till någon person, medlem eller ej, som arbetat med frågor som främjar föreningens syfte. Alla medlemmar kan nominera personer till Trafikpriset genom att mejla förslag till någon medlem i styrelsen. Senaste dag för nominering är den 31 december då styrelsen under februari månad beslutar om vem som ska få priset.

Trafikpriset 2021 tilldelas Per Strömgren, VD för Movea

Juryns motivering: "Per Strömgren får Trafikpriset 2021 för hans breda kunskap och erfarenhet i arbetet med trafik och transportfrågor, både nationellt och internationellt. Per har bidragit med fantastiska insatser inom trafikteknik och trafikplanering. Hans arbete har skapat bättre förutsättningar att förbättra framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter utifrån hållbarhetsmålet kring transportsystemet. Per har haft ett stort samarbete och engagemang med akademin där han på ett enastående sätt har undervisat och handlett studenter som skriver sina kandidat- och masterexamensarbeten."

Tidigare stipendiater

Tidigare trafikpristagare har varit bl a Mats Améen, Roger Johansson, Staffan Widlert, Erdem Imre, Jan-Olof Berndtsson, Claes Tingvall, Agneta Ståhl, Hanne Weiss Lindenkrona och Lisa Warsén.