Resestipendium

Föreningens medlemmar kan söka ekonomiskt bidrag för en studieresa som främjar kunskapsutbytet mellan personer verksamma inom trafik- och transportområdet i skilda länder. Efter resan skriver stipendiaten en reseberättelse som vanligtvis publiceras i Reflexen och här på hemsidan. 

Med anledning av rådande Coronapandemin har styrelsen beslutat att inte dela ut något resestipendium under 2021. Vi välkomnar däremot ansökningar för studieresor under 2022. Ansökan skickas via e-post till . Regler för ansökan och tilldelning av resestipendium finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

Reseberättelserna finns att läsa i Bilblioteket under Reseberättelser.

Tidigare stipendiater
 • 2019 - Eva Maaherra Lövheim, Umeå kommun, och Charlotte Reinholdt, Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten för en studieresa till Tianjin och Beijing för att se hur de arbetar med lånecyklar och kollektivtrafik i städer och omgivande landsbygd.
 • 2018 - Andreas Ahlstam, Örebro kommun, till Bogotá och Medellin för att studera BRT-lösningar i en tät och växande stad.
 • 2017 - Jack Lu, Huddinge kommun, för en studieresa till Edinburgh för att öka förståelsen för hur en gångvänlig stad ser ut. Detta dels i termer av utformning, dels genom vad som krävs av planeringen och inte minst i termer av process och organisation för att uppnå en gångvänlig stad. Målet är att hitta intressanta lösningar och metoder för ökad gångvänlighet som går att applicera i svenska sammanhang samt sprida inhämtad kunskap till kollegor och andra aktörer som jobbar med fotgängarfrågor.
 • 2017- Kristina Mattsson och Charlotte Berglund, Sweco, för en studieresa till Nottingham för att studera trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i spårvägsmiljöer. England har en lång tradition av systematiskt trafiksäkerhetsarbete och Nottingham har senaste åren jobbat mycket med sitt nya spårvagnsnät för att få det tryggt och säkert. Att blanda spårvagnar och fotgängare på samma yta ställer stora krav på utformning och trafikering. När detta sker måste villkoren för samspelet mellan trafikanterna vara tydliga och ömsesidiga så att kritiska trafiksituationer undviks och så att konsekvenserna av de konflikter som ändå uppstår, inte leder till död eller svåra personskador. Nottingham har lyckats väl med detta bland annat genom att arbeta med trafiksäkerhetsgranskningar.
 • 2016 - Björn Sax Kaijser, Sollentuna kommun och Eric Dahlén, Trivector Traffic, för en studieresa till New York och Los Angeles för att studera hållbart resande med specifikt fokus på lösningar för att öka cykeltrafiken. 
 • 2015 - Tobias Thorsson och Björn Öhman, WSP för en studieresa till San Francisco och Silicon Valley för att studera hur informationsteknik kan effektivisera transportsystemet.
 • 2013 - Sofia Hellberg, Trafikkontoret Göteborgs stad och Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund för en studieresa till Vancouver.
 • 2011 - Anna Pontusson för en studieresa till Frankrike.
 • 2010 - Malin Gibrand och Peter Håkansson för att göra en studieresa till Brasilien, där de ska besöka den nya huvudstaden Brasilia samt Curitiba och världens första BRT-system.
 • 2004 - Helena Svensson, Nina Waara och Anders Wretstrand för att resa till Japan där man studerade trafikmiljö för äldre och funktionshindrade.
 • 2003 - Pär Envall för en resa till USA.
 • 2002 - Hans Silborn, Oslo, för att studera planeringsfrågor i Australien.tet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
Följ oss på