Skriv ut

Stipendium för bästa examensarbete/C-uppsats

TF vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Detta gör vi bl.a. genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. Arbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng.

För att kunna nomineras som bästa examensarbete 2021 ska arbetet vara genomfört under samma år. Examensarbetet ska även vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen för ansökan. Institutionen ska välja ut ett eller två arbeten och sända det till TF senast den 31 december 2021. Hinner man inte kan man vara med året därpå. Uppsatsen ska skickas via e-post till .

Prissumman bestäms i samband med föreningens årsmöte och har under de senaste åren uppgått till 10 000 kr. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med årsmötet som vanligtvis hålls i april.

Pris för 2020 års bästa examensarbete går till Joel Kyläkorpi och Sebastian Lind, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, för arbetet "Svenska cykelöverfarter - olyckor och hastigheter" med motiveringen:

"Det prisbelönta kandidatarbetet är en aktuell och intressant uppföljning av den relativt nya företeelsen cykelöverfarter, ett av flera medel för att uppnå ökad attraktivitet för cykel som alternativ till motorfordon i våra städer. Arbetets upplägg är att både samla in erfarenheter internationellt och nationellt samt utföra en empirisk uppföljning. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete är därmed välgrundade och lockar till vidare studier för att utveckla utformningen och regelverk kring cykelöverfarter."

Regler för ansökan och tilldelning av stipendium för bästa examensarbete finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

De flesta vinnande uppsatser finns att ladda ner i Biblioteket under Prisade examensarbeten.

Tidigare stipendiater