Resestipendier

Ett viktigt syfte med Trafiktekniska föreningen är att utbyta erfarenheter och kunskaper – dels mellan våra medlemmar men även med andra aktörer i branschen och över landsgränser. Som en del i det uppdraget delar vi ut ett årligt stipendium för studieresor.

Alla som är medlem i Trafiktekniska föreningen har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för studieresor utomlands. Syftet med resebidraget är att främja kunskapsutbytet mellan personer verksamma inom trafik- och transportområdet i skilda länder. Efter studieresan skriver stipendiaten en reserapport som publiceras på hemsidan. Därmed har även övriga medlemmar i föreningen möjlighet att ta del av och lära av studieresan. 

”Det är en underbar känsla. Jag susar nerför Broadway på breda och fina cykelbanor. Snabbt och smidigt, lätt och ledigt. Solen värmer skönt i ansiktet och det blåser ljumma höstvindar. Jag passerar en ny lånecykelstation och gör en snabb överslagsräkning. Nej, jag hinner fortsätta ytterligare några kvarter innan jag måste lämna tillbaka cykeln. Jag trampar på lite extra för att hinna med nästa ’gröna våg’ som är anpassad för oss cyklister. Det är många som cyklar, men det är lugnt och harmoniskt. Vi cyklar i ett vackert led utan omkörningar. Besökare blandat med kostymklädda stadsbor. Det finns plats för alla i cykelstaden New York…”

/Utdrag ur reserapport från studieresa till New York 2016.

Efter två år av uteblivna resestipendium på grund av Coronapandemin har styrelsen beslutat att dela ut bidrag till två stipendiater under 2023.

Prem Huq för en studieresa till Bryssel där han ska undersöka deras cirkulationsplan som handlar om att minska biltrafiken i centrala Bryssel.  

Emil Frodlund för en studieresa Wien där han ska besöka den nyligen ombyggda Wien Hauptbahnhof för att studera utformningen på plats, både i och utanför stationen. Syftet är i huvudsak att lära sig hur detta kan appliceras i Sverige.

Vi välkomnar ansökningar för studieresor under 2024. Regler för ansökan och tilldelning av resestipendium finns att se i PDF-dokumentet nedan.