Vinnaren av Trafikpriset 2023

Juryns motivering:

“Trafikpriset 2023 tilldelas Marie Pellas för hennes stora engagemang och insatser när det kommer till gröna resor och hållbar stadsplanering. Marie drivs av det hållbara samhället och de människor som bor där. Hon lever som hon lär och är en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar inom många olika forum – företag, högskolor, kommuner, intresseorganisationer och nu senast som mobilitetsexpert på Energikontoret Mälardalen. Vi vill uppmärksamma Maries strävan efter att utmana normen om bilägande och bilens framkomlighet. En medveten mobilist som väljer färdmedel efter behov, inte efter normens förval om bil. Ett hållbart samhälle är inget som kan uppnås enbart genom smart fysisk planering, utan minst lika viktigt är att få med individens beteende och vanor.”