Trafikpriset 2024

Grattis Jonas Hedlund som tilldelas Trafikpriset 2024! Vi börjar med en klassisk sportfråga, hur känns det?

- Det är jätteroligt. Jag blev så glad när jag hörde det. Bara att bli nominerad är ju stort. Och av alla efterföljande gratulationer förstår man ju lite mer att hur betydelsefullt detta är.

Du har en spännande väg in i branschen. Vill du berätta lite kort om din bakgrund och hur du hamnade som trafikplanerare på Region Skåne och därefter Tyréns?

- Som för många andra är det en serie av på varandra staplade tillfälligheter. Jag blev klar miljövetarare i början av OO-talet och fick en liten projektanställning inom mobility management som sedan med lite tur blev till en fast anställning på infrastrukturenheten på Region Skåne. Där var jag i ungefär tio år och höll på med cykelstrategiskt arbetete. Det var allt från cykelpotten i länsplanen till supercykelvägar och cykelleder. Men ganska mycket handlade också om att driva ett förändringsarbete internt och hos kommuner. Jag ville göra något liknande med cykel vad Skånetrafiken gör för kollektivtrafiken: Hur de skapar starka stråk, blir politiskt prioriterade, får kommunerna att tycka att det är viktigt.

Sen fick jag möjlighet att hoppa över till Tyréns för drygt fyra år sedan och det verkade ju kul för då tänkte jag att jag skulle lära mig mer om utformning så jag kunde jobba med allt hela vägen från strategisk planering till färdig cykelväg. Så blev det inte riktigt utan jag fortsatte ganska mycket inom strategisk planering. Och nu fylls dagarna också med att förstå data om rörelserna i staden: mobilmastdata, GPS-data från fordon, resvanedata och sensorer. Och använda det för att skapa förändring. 

Vad jobbar du med idag (några spännande projekt/studier att berätta om) och vilka är dina främsta hjärtefrågor?

- Jag har precis fått ihop ett svar på frågan om hur långa resor vi gör i Sverige. Vi tittade på de sju miljarder resor som Telia Crowd insight hade från förra året och mätte längderna. Det är något som jag har varit peppad på ett tag eftersom reslängd är så avgörande för färdmedelsval. Vi har också fått pengar från Skyltfonden för att undesöka hur cyklister och bilister agerar mot varandra i passager. Det vill jag ta tag i mer nu när våren kommer och cyklarna kommer fram. Sen är jag också inblandat i ett stort innovationsprojekt som Tyréns ägarstiftelse finansierar. 

Något som jag vill tipsa om är den cykelbarhetsklassificering som jag och några kollegor har jobbat med. Det är ett sätt att beskriva hur bra alla gator och vägar i Sverige är att cykla på. Det är en trevlig karta, men framför allt är det riktigt piffigt underlag för analyser. Och ju fler som använder underlaget, desto bättre tycker jag.

Hjärtefrågor är annars att förstå hur och varför folk resor och för att kunna skapa bättre förutsättningar till mer hållbara val.

Vad tycker du är de viktigaste frågorna i dagens stads- och trafikplanering, inte minst för att ställa om till ett mer hållbart transportsystem?

- Jag tror att konkurrenssituationen mellan färdmedel är det viktigaste, den relativa attraktiviteten. Konkurrensen om ytor i staden, mellan vilket som går snabbast och sedan inte minst hur prioriteringen om pengar ser ut. 

Och något som då inte kan ignoreras är den strategiska parkeringsplaneringen. Och jag skulle vilka påstå att den idag fungerar bedrövligt. Parkeringsnormens syfte är att skapa fler parkeringsplatser än vad det finns efterfrågan på. Det leder sedan till prisdumpning som gör att det inte går att finansiera parkering utan att billösa måste vara med att betala. Det hade varit riktigt intressant att se om någon kommun vill testa en dynamisk prissättning. Alltså att priset varierar med efterfrågan under dagen. Då blir det möjligt att avskaffa parkeringsnormen och mer ersätta den med rekommendationer. På så vis skulle också marknaden för mobilitetstjänster kunna fungera mer på riktigt.

Återigen, stort grattis! Hur ska du fira priset?

- Jag vet inte riktigt. jag ska se om vi har något bubbel hemma att skåla i till kvällsmackan.

Juryns motivering till priset: 

"Jonas är duktig på att utmana normer och kommunicera komplexa utmaningar inom branschen och tvingar oss att se vedertagna sanningar med nya ögon. Han bjuder på kunskap inom områden såsom cykling, parkeringspolitik samt betydelsen och nya användningsområden av digital data inom trafikplaneringen."