Stockholms stad söker trafikplanerare

Är du en trafikplanerare som vill skapa en framkomlig, funktionell, tillgänglig och trafiksäker stad?

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden och våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Inom ramen för stadens bostadsmål arbetar Exploateringskontoret med trafikplanering under hela stadsbyggnadsprocessen. Arbetet omfattar planering, utformning och gestaltning av gator i både befintliga och nya miljöer kopplat till stadens planerade stadsbyggnadsprojekt.

Vi söker dig som vill utveckla nya gator och för ett attraktivt, tryggt och välfungerande Stockholm och säkerställa att stadens visioner och mål för hållbar stadsutveckling uppfylls

Välkommen med din ansökan:

Trafikplanerare till Exploateringskontoret (varbi.com)