Nytt pris för Bästa examensarbete

Trafiktekniska föreningen har en stolt tradition av att utse årets bästa examensarbete inom trafik- och transportområdet. Priset delas traditionsenligt ut  i samband med årsmötet och har under de senaste åren uppgått till 10 000 kr. 

Nytt för i år är att vi har ett samarbete med Structorstiftelsen och kommer att kunna dela ut en prispeng på hela 50 000 kr till den student som skrivit det bästa examensarbetet under 2023. Det är givetvis möjligt även för studenter som har skrivit tillsammans att ansöka.

För att nominera en uppsats för 2023 ska arbetet huvudsakligen vara genomfört under samma år. Examensarbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen före ansökan. Den ansökande ska vara medlem i Trafiktekniska föreningen, vilket är gratis för alla studenter. Sista ansökningsdag är 31 december 2023.

Ansökan om bästa examensarbete görs här