Bästa examensarbete

Bästa examensarbete

Grattis Joel Amrén och Johannes Hedfors på Chalmers tekniska högskola som vinner priset för bästa examensarbete 2023. Titeln på examensarbetet är "Achieving Zero Emission Transportation in a Regional Perspective: Addressing Municipal Climate Goals in Umeå"

Priset delades ut under högtidliga former på Trafiktekniska föreningens årsdag som hölls på Tekniska Nämndhuset den 23 april. 

Juryns motivering:

Examensarbetet bidrar till ökad kunskap om strategisk planering gällande hållbarhet och uppfyllande av uppställda miljömål. Det utmärker sig särskilt genom en djupgående undersökning av ett högaktuellt ämne och noggrant genomförda analyser. Arbetet behandlar en komplex fråga på ett tydligt och strukturerat sätt, samtidigt som resultat och underlag granskas kritiskt. 

Möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling inom transportsektorn i linje med globala initiativ analyseras, samtidigt som brister och utmaningar belyses. Rapporten bidrar därmed med insikter som kommer samhället till gagn på såväl kommunal som regional nivå.

Samarbete med Structorstiftelsen

Priset för bästa examensarbete delas ut för att uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Nytt för i år är att vi samarbetar med Structorstiftelsen vars syften är att stödja forskning och projekt inom hållbar samhällsbyggnad. En av Structorstiftelsens viktigaste uppgifter är att inspirera studerande på landets tekniska högskolor och universitet att välja samhällsbyggnad som inriktning. I samarbete med Structorstiftelsen delar vi ut ett stipendium på 50 000 kr för bästa examensarbete.