Vinnaren av Trafikpriset 2022

Juryns motivering:

”Christer Ljungberg får Trafikpriset 2022 för sitt stora engagemang och oförtrutna arbete inom stads- och trafikplanering. Christer har haft en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart transportsystem som präglas av målstyrd planering där trafik- och stadsutveckling går hand i hand. Med stor kunskap och välbyggda argument har han förordat en mänskligare trafikplanering med stort fokus på trygghet, trafiksäkerhet och attraktiva gaturum.

Christer har varit en brygga mellan akademin, samhället och arbetslivet. Som en av grundarna till konsultföretaget Trivector har han arbetat hårt för att omsätta forskning i praktiken. Han är även en skicklig debattör och författare som alltid backar upp sina argument med fakta och vetenskap. Han har förmågan att skriva och tala så att alla förstår och har därmed lyckats öka intresset och nyfikenheten för stads- och trafikplanering i Sverige.”