Reflexen nummer 1 - 2020

Det första numret av Reflexen för 2020 är det även det första numret för den nya redaktionen med Pelle Envall och Martin Gunnarsson i spetsen. I numret får vi bland annat lära oss hur sjötransporter och smartare signalprioritering kan öka kapaciteten och framkomligheten i gods- och kollektivtrafiken. Vi får även läsa om hur markvärme i Västerås ger sommarväglag året runt och hur el-cykeln har bidragit till en cykelboom i Reykjavik. Sist men inte minst, det första numret för 2020 är det sista med den nuvarande styrelsen för TF. I tidningens ledare ger Robin Billsjö, kassör i styrelsen, en tillbakablick på de senaste decenniet och en framtidsspaning kring vad som väntar härnäst.

Mer att läsa om:

  • I Västerås är det barmark året runt tack vare markvärme
  • Sjövägen i Stockholm kan vara en lösning för godstransporter
  • El-cykel på prov har inneburit en cykelboom i Reykjavik
  • Smart signalprioritering ger stor effekt för busstrafiken