Lund är bäst på hållbara transporter

Lund vinner återigen priset som Sveriges bästa kommun på hållbara transporter. Det framgår av den så kallade SHIFT-granskningen som är en årlig kommunranking som visar vilket kommun i Sverige som är bäst inom hållbart resande.

Syftet med SHIFT är att lyfta fram de kommuner som har kommit längst i arbetet med gröna transporter och sprida kunskap och idéer. Granskningen sker inom en rad olika områden såsom cykelinfrastruktur, gångplanering, kollektivtrafikstandard, parkering och mobility management.

Lund vinner för sjätte året i följd och uppnår hela 80 % av totalpoängen. Kommunen har arbetet målmedvetet med hållbara transporter och har systematiskt utvecklats inom samtliga områden. I årets mätning har man bland annat förbättrats sig vad gäller andelen fossilfria fordon i den egna flottan. 

Förutom att utse Sveriges bästa kommun delas bonuspoäng ut till en eller flera kommuner som har utmärkt sig extra bra inom något särskilt område. I år delas bonuspoäng ut till Linköping för sina satsningar på gröna resplaner och till Kalmar för sitt arbete med klimatväxling.  

SHIFT har genomförts sedan 2014 och bygger på ett europeiskt verktyg för hållbart resande. Därmed kan svenska kommuner även jämföra sina insatser med europeiska städer. I Sverige genomförs SHIFT av konsultbolaget Trivector som samlar in uppgifterna genom kommunenkäter kompletterat med data från olika nationella databaser. Mer information om SHIFT finns att läsa på Trivectors hemsida. Där finns även en resultatbilaga med en sammanställning av poängen inom samtliga områden av granskningen.