Colombiansk kollektivtrafik – en blick in i framtiden för svenska städer?

– en reseberättelse om en studieresa till Bogotá och Medellín 15-21 september 2018

Varför åker två örebroare till Colombia för att studera kollektivtrafik?

Det är många, kanske framförallt utanför trafikplanerarbranschen, som ställt just rubricerad fråga. Men vi som jobbar med trafik- och stadsplanering har nog alla hört något om colombianska städers ”förvandling” de senaste årtiondena där kanske Bogotá är det exempel som fått störst uppmärksamhet. Så var det åtminstone för mig och jag hade på våra enhetsmöten på Trafikenheten i Örebro kommun mer eller mindre seriöst försökt lägga fram Bogotá som ett lämpligt resmål för studieresa. Detta då jag hade hört om både linbanor och BRT-system i Bogotá. Två färdmedel som båda har diskuterats i Örebro, där åtminstone det senare fortfarande är högst aktuellt. Och i vårt och Region Örebro Läns pågående BRT-projekt har jag flertalet gånger försökt få både politiker och kollegor att förstå vitsen med BRT i Örebro genom att hänvisa till större städer. Större städer än Örebro (150 000 invånare 2018) har för det mesta påtagligare bilköer än Örebro, eller klart attraktivare kollektivtrafik eller både och. Så när staden växer kan vi troligtvis räkna med mer bilköer om vi inte lyckas få till en förändrad färdmedelsfördelning eller lägger (för Örebro) extrema summor på ny infrastruktur.

Bogotá har växt extremt mycket under 1900-talets andra hälft och hade för 20 år sedan en hopplös trafiksituation. Det kanske dröjer innan Örebro är där, men ibland kan sådana extrema exempel vara de mest pedagogiska. Därav sökte jag Trafiktekniska föreningens resestipendium 2018 med tanken om att se förvandlingen många av Bogotás gator och stadsdelar genomgått.

Läs hela reseberättelsen nedan...