Istället för konferens - webinarium om Coronas inverkan på hållbart resande

I oktober anordnas vanligtvis TF-dagarna, en konferens där medlemmarna bjuds in till föreläsningar, sociala aktiviteter och studiebesök. 2020 är ett annorlunda år. Den pågående Coronapandemin har ställt världen på ända och förändrat vår vardag och hur vi reser och umgås. Som en konsekvens av Covid-19 har styrelsen valt att ställa in TF-dagarna till förmån för en serie webinarier på temat Corona och hur pandemin har påverkat den svenska transportsektorn.

Vi inleder den 7 oktober kl. 10-12 med ett webinarium om hur cykling kan bidra till ett grönare och friskare samhälle efter Covid-19. På webinariet får vi höra inspirerande exempel från städer runt om i Europa samt en politisk diskussion med deltagare från nationell, regional och kommunal nivå. Vi får även lyssna till infrastrukturministern Tomas Eneroth om regeringens budgetsatsningar på cykel och inriktningen inför den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. 

Webinariet arrangeras tillsammans med Svenska Cykelstäder och mer information om programmet och anmälan hittar ni här. http://svenskacykelstader.se/webbinarieserie-hosten-2020/

Program

 • Regeringens budgetsatsningar samt inriktning inför nationell plan för transportinfrastruktur
  • Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister
 • Kartläggning av hur europeiska städer har använt cykling i sina Coronastrategier?
  • Morten Kabell, vd på European Cyclist’ Federation
 • Berlin satsar på ökad cykling som ett verktyg i kampen mot Covid-19
  • Ragnhild Sørensen, kommunikatör på Changing Cities
 • Snabba åtgärder i London för att öka framkomligheten för cyklister under Corona
  • Brian Deegan, principal design engineer på Urban Movement

Paneldiskussion: Hur ser våra politiker på möjligheterna att ställa om till ett mer hållbart resande?

 • Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet
 • Moa Rasmusson (L), ordförande i Svenska Cykelstäder
 • Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö
 • Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden i VGR

Moderator: Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet

 

Se webinariet i efterhand på Svenska Cykelstäders hemsida: http://svenskacykelstader.se/cykling-gron-omstart-se-webbinariet-i-efterhand/

 

Tidigare konferenser 

2019 - Om framtidens transporter (10-11 april i Göteborg)

Inbjudan och program 2019

Bildspel från föredragen:

 

2018- Om digitalisering och nya tjänster  (18 – 19 april i Stockholm)

  Inbjudan och program 2018

Bildspel från föredragen:

2017- Att bygga broar - Förbindelser och samverkan, mellan platser och människor  (Malmö den 5-6 april)

  Inbjudan och program 2017

2016 - Framtiden är nu! (Stockholm)

 Inbjudan och program 2016

2015 - 50 årsjubileum med rubriken "En historisk resa och en inblick i framtiden" (Göteborg)

 Inbjudan och program 2015

Bildspel från föredragen:

2014 - "Staden i sitt sammanhang - Hur skapar vi attraktiva städer i hållbara regioner?" (Stockholm)

 Inbjudan och program 2014

Bildspel från föredragen:

2013 - "Från bilsamhälle - men hur och till vad?" (Malmö)

 Inbjudan och program

Foton från dagarna: TF på Flickr

Bildspel från föredragen:

2012 - "Makten över trafiken – från Bryssel till Uddevalla" (Stockholm)

 Inbjudan och program

2011 - "Trafiken i stadsförnyelsen - förtätning som mantra eller lösning?" (Göteborg)

 Inbjudan och program

Bildspel från föredragen:

2010 - "Tillgänglighet - en nyckelfråga för framtidens transportsystem" (Stockholm)

 Inbjudan och program

2009 - "Hållbara transporter i praktiken - Varför är det så svårt?" (Malmö)

 Inbjudan och program 

2008 - "Trafik i Moderna Städer" (Stockholm)

 Inbjudan och program

2007 - "Framtidens trafik" (Linköping)
2006 - "Transport och politik" (Borlänge)
2005 - "Design och funktion" (Stockholm)
2004 - "Gods- och varutransporter i samhället" (Göteborg)
2003 - "Kollektivtrafik med inriktning på bytespunkter" (Stockholm)
Följ oss på