Annonsering och adressförsäljning

För att finansiera verksamheten säljer TF e-postutskick och annonsplatser till företag och organisationer som vill komma i kontakt med våra medlemmar. TF säljer e-postutskick för direktannonsering av ledig tjänst till våra medlemmar, inbjudan till kurser och dylikt. Det går att göra särskilda urval (t ex medlemmar i en viss region) vid etikettbeställning. Annonsplatser säljs även i vår tidskrift Reflexen.

Annons i Reflexen (utkommer 4 ggr per år)

Baksida (helsida): 15 000 kr

Insida (helsida): 10 000 kr

Till alla annonspriser tillkommer 8 % reklamskatt.

E-postutskick

8 kr per medlem, hela registret med möjlighet att exkludera pensionärer och studenter. Vid geografiskt urval av medlemmar tillkommer en startkostnad på 2 000 kr.

Till priser för e-postutskick tillkommer 25 % moms.

 

Kontakta föreningens kassör på  för mer information och beställning.

Följ oss på