Skriv ut

Trafikpriset

Trafikpriset delas ut en varje år i samband med föreningens årsdagar. Det delas ut till någon person, medlem eller ej, som arbetat med frågor som främjar föreningens syfte. Alla medlemmar kan nominera personer till Trafikpriset genom att mejla förslag till någon medlem i styrelsen. Senaste dag för nominering är den 31 januari då styrelsen under februari månad beslutar om vem som ska få priset.

Trafikpriset 2017 tilldelas Bengt Holmgren med följande motivering:

Bengt har i hela sitt yrkesliv spridit djup kunskap om kollektivtrafik. Han har innehaft flera nyckelroller inom kollektivtrafiken såsom lärare, generaldirektör för Kommunikationsforskningsberedningen, professor och konsult. Hans engagemang har fortsatt långt efter den ålder de flesta går i pension

Tidigare stipendiater

Tidigare trafikpristagare har varit bl a Mats Améen, Roger Johansson, Staffan Widlert, Erdem Imre, Jan-Olof Berndtsson, Claes Tingvall, Agneta Ståhl, Hanne Weiss Lindenkrona och Lisa Warsén.