Skriv ut

Resestipendium

Föreningens medlemmar kan söka ekonomiskt bidrag för en studieresa som främjar kunskapsutbytet mellan personer verksamma inom trafik- och transportområdet i skilda länder. Efter resan skriver stipendiaten en reseberättelse som vanligtvis publiceras i Reflexen och här på hemsidan. 

Med anledning av rådande Coronapandemin har styrelsen beslutat att inte dela ut något resestipendium under 2021. Vi välkomnar däremot ansökningar för studieresor under 2022. Ansökan skickas via e-post till . Regler för ansökan och tilldelning av resestipendium finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

Reseberättelserna finns att läsa i Bilblioteket under Reseberättelser.

Tidigare stipendiater