Resestipendium

Föreningens medlemmar kan söka ekonomiskt bidrag för en studieresa som främjar kunskapsutbytet mellan personer verksamma inom trafik- och transportområdet i skilda länder. Efter resan skriver stipendiaten en reseberättelse som vanligtvis publiceras i Reflexen och här på hemsidan. 

Regler för ansökan och tilldelning av resestipendium finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

Reseberättelserna finns att läsa i Bilblioteket under Reseberättelser.

Tidigare stipendiater
  • 2016 - Björn Sax Kaijser, Sollentuna kommun och Eric Dahlén, Trivector Traffic, för en studieresa till New York och Los Angeles för att studera hållbart resande med specifikt fokus på lösningar för att öka cykeltrafiken. 
  • 2015 - Tobias Thorsson och Björn Öhman, WSP för en studieresa till San Francisco och Silicon Valley för att studera hur informationsteknik kan effektivisera transportsystemet.
  • 2013 - Sofia Hellberg, Trafikkontoret Göteborgs stad och Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund för en studieresa till Vancouver.
  • 2011 - Anna Pontusson för en studieresa till Frankrike.
  • 2010 - Malin Gibrand och Peter Håkansson för att göra en studieresa till Brasilien, där de ska besöka den nya huvudstaden Brasilia samt Curitiba och världens första BRT-system.
  • 2004 - Helena Svensson, Nina Waara och Anders Wretstrand för att resa till Japan där man studerade trafikmiljö för äldre och funktionshindrade.
  • 2003 - Pär Envall för en resa till USA.
  • 2002 - Hans Silborn, Oslo, för att studera planeringsfrågor i Australien.tet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
Följ oss på