Stipendium för bästa examensarbete/C-uppsats

Föreningen vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Detta gör vi bl.a. genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. Arbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng.

Det huvudsakliga arbetet för examensarbetet ska vara genomfört under kalenderåret före Trafiktekniska Föreningens årsmöte. Examensarbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast den 10 februari. Institutionen ska välja ut ett eller två arbeten och sända det till Trafiktekniska Föreningen senast den 15 februari. Hinner man inte kan man vara med året därpå. Uppsatsen ska skickas via e-post till .

Prissumman bestäms i samband med föreningens årsmöte och har de senaste åren varit 10 000 kr. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med föreningens årsdagar som hålls i april/maj.

Pris för 2016 års bästa examensarbete gick till Otto Hedenmo och Pär Enarsson, Uppsala Universitet, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet för deras arbete "Transportlösningar för Visby Kryssningskaj - En turistorts utmaningar i högsäsong"  med motiveringen:

Otto Hedenmo och Pär Enarsson presenterar i sitt examensarbete en gedigen studie av olika lösningar för de trafikala utmaningar som en ny kryssningskaj i Visby hamn för med sig. De presenterar sitt tillvägagångssätt på ett sakligt och seriöst sätt i en väl presenterad och lättillgänglig rapport. Genom intervjuer och analyser har de identifierat ett antal lösningar på trafiksituationen som de sedan har simulerat och gjort vidare analyser av. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt tar de ett holistiskt perspektiv på en lokal trafiksituation

Regler för ansökan och tilldelning av stipendium för bästa examensarbete finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

De flesta vinnande uppsatser finns att ladda ner i Biblioteket under Prisade examensarbeten.

Tidigare stipendiater
 • 2015 - Yizhou Zhang för hans arbete "Real Time Crowding Information (RTCI) Provision Impacts and Proposed Technical Solution"
 • 2014 - Rikard Fogelholm för hans arbete "Fritidsresande i Sverige - Analys & åtgärdsförslag för ett mer hållbart fritidsresande"
 • 2013 - Erik Johansson Klang för hans arbete "Luleås Norra hamnfjärd och stränder: Förutsättningar, potential och förslag"
 • 2012 - Magnus Fransson och Mats Sandin, Linköpings Universitets Tekniska högskola, för arbetet; "Framework for Calibration of a Traffic State Space Model"
 • 2011 - Roya Bamzar, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Assessing the effect of environmental characteristics of Stockholm underground Stations on SL crime and disorder rates"
 • 2010 - Astrid Bergman, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med obevakade övergångsställen"
 • 2009 - Dennis Book och Tobias Lager, institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för arbetet; "Kollektivtrafikanalys av Frihamnen i Göteborg – en studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040."
 • 2008 - Ida Brogren och Elin Forsberg, magisterprogrammet i Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, för arbetet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
 • 2007 - Ellen Rube, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Samhällsbyggnad för arbetet: "Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder: utveckling och åtgärder i svensk stadsbusstrafik"
 • 2006 - Joakim Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö för arbetet: "Skrattande människor håller ylande vargar borta. En diskussion om Hörbys framtida centrum"
 • 2005 - Liselott Söderström, Lunds Tekniska Högskola, för examensarbetet "Väg- och trafikmiljöns betydelse för whiplashskador vid påkörning bakifrån"
 • 2004 - Andreas Lidholm för examensarbetet "Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter"
 • 2003 - Mattias Häggström för examensarbetet "Nytt busslinjenät" och Tatiana Gadda för examensarbetet "Bicycle as a mode of urban transportation"

 

Följ oss på