Stipendium för bästa examensarbete/C-uppsats

Föreningen vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Detta gör vi bl.a. genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. Arbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng.

Det huvudsakliga arbetet för examensarbetet ska vara genomfört under kalenderåret före Trafiktekniska Föreningens årsmöte. Examensarbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast den 10 februari. Institutionen ska välja ut ett eller två arbeten och sända det till Trafiktekniska Föreningen senast den 15 februari. Hinner man inte kan man vara med året därpå. Uppsatsen ska skickas via e-post till .

Prissumman bestäms i samband med föreningens årsmöte och har de senaste åren varit 10 000 kr. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med föreningens årsdagar som hålls i april/maj.

Pris för 2015 års bästa examensarbete gick till Yizhou Zhang, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, avdelningen för Industriell ekologi, för hans arbete "Real Time Crowding Information (RTCI) Provision Impacts and Proposed Technical Solution" med motiveringen:

Yizhou Zhang presenterar i sitt examensarbete en kreativ lösning på ett vardagligt problem; trängseln i tunnelbanetågen. Att en del av trängselproblematiken kan lösas med ett realtidssystem och modern teknik kan vara till nytta för pendlare i Sverige och runt om i världen. Ämnet anses vara intressant och högaktuellt med ett direkt användbart resultat.  

Examensarbetet är dessutom väl presenterat och sakligt där syfte, empiri och resultat presenteras på ett lättläst och strukturerat sätt i både bild och text.

Regler för ansökan och tilldelning av stipendium för bästa examensarbete finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

De flesta vinnande uppsatser finns att ladda ner i Biblioteket under Prisade examensarbeten.

Tidigare stipendiater
 • 2014 - Rikard Fogelholm för hans arbete "Fritidsresande i Sverige - Analys & åtgärdsförslag för ett mer hållbart fritidsresande"
 • 2013 - Erik Johansson Klang för hans arbete "Luleås Norra hamnfjärd och stränder: Förutsättningar, potential och förslag"
 • 2012 - Magnus Fransson och Mats Sandin, Linköpings Universitets Tekniska högskola, för arbetet; "Framework for Calibration of a Traffic State Space Model"
 • 2011 - Roya Bamzar, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Assessing the effect of environmental characteristics of Stockholm underground Stations on SL crime and disorder rates"
 • 2010 - Astrid Bergman, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, för arbetet; "Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med obevakade övergångsställen"
 • 2009 - Dennis Book och Tobias Lager, institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för arbetet; "Kollektivtrafikanalys av Frihamnen i Göteborg – en studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040."
 • 2008 - Ida Brogren och Elin Forsberg, magisterprogrammet i Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, för arbetet; "På väg mot en hållbar framtid? Delstrategi för en hållbar utveckling i Göteborg"
 • 2007 - Ellen Rube, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Samhällsbyggnad för arbetet: "Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder: utveckling och åtgärder i svensk stadsbusstrafik"
 • 2006 - Joakim Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö för arbetet: "Skrattande människor håller ylande vargar borta. En diskussion om Hörbys framtida centrum"
 • 2005 - Liselott Söderström, Lunds Tekniska Högskola, för examensarbetet "Väg- och trafikmiljöns betydelse för whiplashskador vid påkörning bakifrån"
 • 2004 - Andreas Lidholm för examensarbetet "Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter"
 • 2003 - Mattias Häggström för examensarbetet "Nytt busslinjenät" och Tatiana Gadda för examensarbetet "Bicycle as a mode of urban transportation"

 

Följ oss på