Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
* Måste fyllas i.

Bli medlem

När du skickat in din ansökan kan det ta upp till en månad innan databasen är helt uppdaterad med dina uppgifter. När allt är registrerat kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail.

Medlemsavgiften är 300 kr/år och faktureras separat. Studenter betalar bara 50 kr/år. 

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Födelseår
Arbetsplats (inklusive avdelningens) namn och adress

Du måste ange minst en giltig postadress. Antingen adressen till arbetsplatsen, till bostaden eller båda.

Arbetsgivare/skola *
Avdelning
Gatuadress
Boxadress
Postnummer
Postort
Bostadsadress

Du måste ange minst en giltig postadress. Antingen adressen till arbetsplatsen, till bostaden eller båda.

Gatuadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Telefon arbete
Mobiltelefon
Telefon hem


Information från TF vill jag ha skickat till *
Fakturan från TF vill jag ha skickad som * I nästa avsnitt kan du ange särskild fakturaadress om du vill.
Jag är student För studenter är medlemsavgiften 50 kr jämfört med 300 kr för övriga medlemmar.
Jag vill vara med i TF Ung Är du ny i branschen med upp till fem års erfarenhet? TF Ung är ett nytt nätverk inom Trafiktekniska Föreningen. Nätverket syftar till att locka nya och unga i trafikbranschen för att ta del av varandras erfarenheter och kunskap. Tillsammans kan vi förnya och förändra branschen då det också är vi som kommer att uppleva resultaten av de beslut som tas idag. Nätverket kommer att anordna intressanta träffar med föredrag som passar målgruppen. Syftet är naturligtvis även att vi ska ha kul tillsammans!
Jag är pensionär
Jag vill tillhöra lokalgruppen *
Eventuell faktureringsadress eller Samlingsfaktura

Om du vill ha fakturan för medlemsavgiften till en särskild postadress eller e-postadress anger du det i detta avsnitt. Om din faktura skall gå till samma adress som övriga utskick från föreningen lämnar du detta avsnitt tomt.

Då det finns många varianter på hur företags och organisationers fakturaadresser ser ut behöver du vara noggrann när du skriver in uppgifterna nedan. Även om du valt att få fakturan via e-post behöver oftast postadressen skrivas ut på själva fakturan för att det skall bli rätt i ekonomisystemen. Kontrollera gärna en extra gång med ekonomiavdelningen hur de vill att adressen och referensen skall se ut!


Referens skrivs ut på själva fakturan och brukar vara ett personnamn, en mottagarkod eller ett kostnadsställe.

Skall du ingå i en Samlingsfaktura kan detta anges under Referens då skriver du "Samlingsfaktura företagsnamn"

Referens

Var noga med att ange fakturaadressen exakt så som du vill att den skall se ut på fakturan och kuvertet. Inga andra uppgifter än de du anger på raderna nedan tas med i din fakturaadress så du kan till exempel behöva skriva ditt företagsnamn igen beroende på hur er faktureringsrutin ser ut.

Adressrad 1
Adressrad 2
Gatu- eller boxadress
Postnummer
Postort
E-postadress för fakturan om du valt att få den elektroniskt


Genom att skicka in din ansökan via detta formulär samtycker du också till att vi registrerar uppgifterna i ett elektroniskt medlemsregister. Registret är tillgängligt för styrelsen och kan efter styrelsens beslut delges annan part. Du kan givetvis få ta del av vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta styrelsen. En del av föreningens intäkter kommer från försäljning av adressetiketter till företag i branschen. Adressetiketterna används till utskick om konferenser, branschinformation och platsannonser. Inga andra uppgifter än den adress du valt vid "Information från TF vill jag ha skickat till" säljs till företagen. För mer information, se Personuppgiftslagen (PUL)

Följ oss på