Kontaktuppgifter

Du kommer enklast i kontakt med föreningen genom att maila till .

Är du intresserad av att köpa annonsplats på hemsidan, adressetiketter för utskick av post eller har frågor om din faktura går det även bra att maila direkt till vår kassör på

Vill du bidra med material till Reflexen eller komma i kontakt med redaktionen nås de på .

Kontaktperson för TF Ung är Joachim Thelin som nås på .

Lokala kontaktpersoner
 • Dalarna - Svante Berg,  och Lars Nord,
 • Göteborg - Sven Gross, 
 • Jönköping - Gabriel Rye-Danjelsen,
 • Luleå - Per Eriksson, 
 • Mälardalen - Annika Kieri,
 • Skåne - Carl Björklund,
 • Stockholm - Cornelis Harders,
 • Sundsvall, Härnösand, Östersund - Jan Asplund,
 • Umeå - Eva Maaherra Lövheim, 
 • Östergötland - Jonas Nygren,
Sociala medier
facebook  LinkedIn  Flickr 
Postadress och kontonummer

Trafiktekniska föreningen
Box 13149
103 03 Stockholm

Plusgiro: 138386-8 
Bankgiro: 597-2195

Funktionärer

Styrelsen är bemannad enligt nedan:

 • Ordförande - Björn Öhman
 • Vice ordförande - Caroline Ljungberg Toulson
 • Sekreterare - Anders Schweitz
 • Kassör - Robin Billsjö
 • Ledamot - Anders Sjöholm
 • Suppleant - Simone Söderström
 • Suppleant - Jack Lu

Reflexenredaktionen kontaktas via:

Som administratör och webmaster arbetar Niklas Dimakis,

Följ oss på