Resestipendier

Ett viktigt syfte med Trafiktekniska föreningen är att utbyta erfarenheter och kunskaper – dels mellan våra medlemmar men även med andra aktörer i branschen och över landsgränser. Som en del i det uppdraget delar vi ut ett årligt stipendium för studieresor.

Alla som är medlem i Trafiktekniska föreningen har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för studieresor utomlands. Syftet med resebidraget är att främja kunskapsutbytet mellan personer verksamma inom trafik- och transportområdet i skilda länder. Efter studieresan skriver stipendiaten en reserapport som publiceras på hemsidan. Därmed har även övriga medlemmar i föreningen möjlighet att ta del av och lära av studieresan.

”Det är en underbar känsla. Jag susar nerför Broadway på breda och fina cykelbanor. Snabbt och smidigt, lätt och ledigt. Solen värmer skönt i ansiktet och det blåser ljumma höstvindar. Jag passerar en ny lånecykelstation och gör en snabb överslagsräkning. Nej, jag hinner fortsätta ytterligare några kvarter innan jag måste lämna tillbaka cykeln. Jag trampar på lite extra för att hinna med nästa ’gröna våg’ som är anpassad för oss cyklister. Det är många som cyklar, men det är lugnt och harmoniskt. Vi cyklar i ett vackert led utan omkörningar. Besökare blandat med kostymklädda stadsbor. Det finns plats för alla i cykelstaden New York…”

/Utdrag ur reserapport från studieresa till New York 2016.

Med anledning av rådande Coronapandemin har styrelsen beslutat att inte dela ut något resestipendium under 2021. Vi välkomnar däremot ansökningar för studieresor under 2022. Regler för ansökan och tilldelning av resestipendium finns att se i PDF-dokumentet nedan.