Nu finns presentationerna från Årsdagarna 2014 att läsa på sidan för Årsdagarna

Vid Trafiktekniska föreningars årsdagar den 3 april delades de sedvanliga priserna ut till bästa examensarbete och det prestigefulla Trafikpriset.

Den 23 januari samlades 27 personer på Trivector i Lund för en lokalträff om ”BRT, spårväg eller tunnelbana”. PG Andersson, inledde med att berätta om de olika trafikslagen samt dess för och nackdelar. Därefter tog Malin Gibrand över och berättade om Stockholms nya stomnätsstrategi. Efteråt följde diskussion med samtliga medverkande och många frågor till föredragshållarna. Träffen avslutades traditionsenligt med mackor, dryck och mingel!

Följ oss på