TF erbjuder en naturlig gemenskap mellan personer som är verksamma inom trafikplanering eller som har ett intresse för trafikfrågor. Genom utbyte av tankar och erfarenheter bidrar vi till att höja engagemanget och kunskapsnivån om vårt ämne.

Följ oss på