Vid föreningens årsdagar i Göteborg 15-16 april tilldelades Lars Nilsson Trafiktekniska föreningens trafikpris och Rickard Fogelholm priset för 2014 års bästa examensarbete. Motiveringarna och examensarbetet i sin helhet finns att läsa på sidorna Stipendie för bästa examensarbete respektive Trafikpriset

Följ oss på