Pga förseningar i utförandet kommer det tänkta besöksmålet i Boden inte att vara klart till 7 okt. I samråd med Bodensarna har vi kommit överens om att flytta vår nästa träff till onsdag 22 oktober kl 16.00 på Stadshuset i Boden.

Bodens centrumutformning planeras om och beräknas vara färdig i oktober 2014. Målet är ett centrum som ska passa alla, oavsett förutsättningar. Projektets fokus ligger på människan istället för på fordonet. Läs mer på http://boden.se/bodens-kommun/tekniskforvaltning_gatorochtrafikiboden_nyttcentrumiboden

Anmälan senast 20 okt kl 13.00 till mig på .

Hälsningar
Glenn Berggård
Lokalkontakt Storspoven

Följ oss på