Skriv ut
Träffar: 2102

Vid Trafiktekniska föreningars årsdagar den 3 april delades de sedvanliga priserna ut till bästa examensarbete och det prestigefulla Trafikpriset.

Pris för 2013 års bästa examensarbete gick till Erik Johansson Klang för hans arbete "Luleås Norra hamnfjärd och stränder: Förutsättningar, potential och förslag".

Motivering löd ”Årets stipendium för bästa examensarbete går till Erik Johansson Klang för sitt arbete med att utveckla Norra hamnområdet i Luleå till en offentlig plats i staden. Han har med hjälp av olika etablerade analysmetoder föreslagit små och stora åtgärder som kan bidra till ökad användning av området. De föreslagna åtgärderna genomsyras av en eftertänksamhet och mognad där de enkla och reversibla lösningarna tar hänsyn till en framtid i förändring. Arbetet kan med fördel inspirera analyser av liknande platser med avskärmande bilvägar och otillgängliga områden. Ett väl genomfört arbete presenterat i en rapport som är lätt att ta till sig.”

2014 års Trafikpris gick till Lena Smidfelt Rosqvist hos Trivector med motiveringen"Trafiktekniska föreningen nominerar Lena både för hennes arbete för att få ett forskningscentrum för kollektivtrafik till Skåne och för hennes engagemang och driv för jämställdhet i vår tekniska bransch. Genomgående är hon en av dem som jobbar hårt för att koppla ihop forskning med praktik, vilket ger styrka till frågorna vi jobbar med."

Grattis till er båda säger vi än en gång!