Webinarium – Så kan cykling bidra till ett grönare och friskare samhälle

I oktober anordnas vanligtvis TF-dagarna, en konferens där medlemmarna bjuds in till föreläsningar, sociala aktiviteter och studiebesök. Men 2020 är ett annorlunda år. Den pågående Coronapandemin har ställt världen på ända och förändrat vår vardag och hur vi reser och umgås. Som en konsekvens av pandemin har styrelsen valt att ställa in TF-dagarna. Istället bjuder vi på en serie webinarier om hur Corona påverkar vårt transportsystem.

Först ut ett webinarium om hur cykling kan bidra till ett grönare och friskare samhälle efter Covid-19. På webinariet får vi höra inspirerande exempel från städer runt om i Europa samt en politisk diskussion med deltagare från nationell, regional och kommunal nivå. Vi får även lyssna till infrastrukturministern Tomas Eneroth om regeringens budgetsatsningar på cykel och inriktningen inför den kommande nationella planen för transportinfrastruktur.

Program:

  • Regeringens budgetsatsningar och inriktning för nationell infrastrukturplan
  • Kartläggning av hur europeiska städer har använt cykling i sina Coronastrategier?
  • Berlin satsar på ökad cykling som ett verktyg i kampen mot Covid-19
  • Snabba åtgärder i London för att öka framkomligheten för cyklister under Corona

Paneldiskussion: Hur ser våra politiker på möjligheterna att ställa om till ett mer hållbart resande?

  • Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet
  • Moa Rasmusson (L), ordförande i Svenska Cykelstäder
  • Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö
  • Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden i VGR
  • Moderator: Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjande

Se webinariet i efterhand