Elektrifiering

Webbinarium: Elektrifiering av transportsektorn

Transportsektorn står inför stora utmaningar kopplat till klimatförändringar. För att uppnå de klimatpolitiska transportmålen krävs åtgärder på bred front där en viktig del är elektrifieringen av transportsektorn. Men vad krävs för att lyckas med denna omställning? Vilka beslut och åtgärder behöver sättas in för att påskynda utvecklingen? Hur ser kapaciteten ut idag? Hur långt har vi kommit i arbetet och hur ser prognosen ut för de kommande åren?  

Den 28 april anordnade TF ett webbinarium för att bjuda in till en diskussion om elektrifierade transporter. Syftet med webbinariet var att sätta ljus på de möjligheter som följer med utvecklingen, men även lyfta de utmaningar som behöver lösas. Med på webbinariet var några av landets främsta experter inom området. 

Deltagare:

  • Per Kågesson, adjungerad professor i miljösystemanalys på KTH 
  • Mats-Ola Larsson, expert på hållbar mobilitet på IVL
  • Britt Karlsson Green, miljöstrateg på Region Skåne

Se webbinariet i efterhand här