Vinnaren av Trafikpriset 2021

Per Strömgren är VD för Movea, och en av landets främsta trafikanalytiker. Han har även en nära koppling till akademin och agerar ofta i rollen som handledare för studenter och föreläsare på universitet och högskolor. På så sätt bidrar han till att bredda intresset för trafikplanering och stärka samarbetet mellan branschen och utbildningen. 

Juryns motivering: "Per Strömgren får Trafikpriset 2021 för hans breda kunskap och erfarenhet i arbetet med trafik och transportfrågor, både nationellt och internationellt. Per har bidragit med fantastiska insatser inom trafikteknik och trafikplanering. Hans arbete har skapat bättre förutsättningar att förbättra framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter utifrån hållbarhetsmålet kring transportsystemet. Per har haft ett stort samarbete och engagemang med akademin där han på ett enastående sätt har undervisat och handlett studenter som skriver sina kandidat- och masterexamensarbeten."