Svävande övergångsställe

Svävande övergångsställen för ökad trafiksäkerhet

Vad ser du framför dig när du hör ordet övergångsställe? De flesta skulle nog svara vita streck målade i gatan och vägmärket ”Herr Gårman”.  Kanske med tillgänglighetsanpassning och taktila ledstråk. Och i bästa fall med en bred refug som gör det möjligt att korsa gatan i två steg.

Men ett övergångsställe kan vara så mycket mer än så. Fråga bara konstnärskollektivet Etiskvandalism i Landskrona som vid flera tillfällen har gäckat ett övergångsställe på Säbygatan med diverse utsmyckningar. Först en springande Herr Gårman i samband med en gatuteaterfestival i staden. Senare med en musicerande Herr Gårman i samband med en musikfestival. Roliga inslag men tyvärr inte tillåten enligt rådande vägmärkesregler.

1

2

Men skam den som ger sig. Efter flera konstkupper har Landskrona stad sett över utformningen av platsen och tagit fram ett eget förslag, som denna gång är förenligt med reglementet. Genom att måla övergångsstället på ett nytt sätt har staden skapat en optisk illusion av att de vita linjerna svävar över marken. En tillåten installation i trafikmiljön som förhoppningsvis ska bidra till ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det är i alla fall målet och syftet med projektet som enligt Landskrona stad genomförs som ett pilotprojekt för att se om det kan bidra till lägre hastigheter i biltrafiken. TF ser med spänning fram emot att följa upp resultatet av projektet.