Presentationer från Transportforum 2021

Transportforum är Nordens största konferens inom transportsektorn. Konferensen har anordnats sedan slutet av 1980-talet och arrangeras årligen av VTI i Linköping. Den vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige och övriga Norden. C centrum står ny kunskap och ömsesidigt utbyte.

På grund av den rådande Coronapandemin beslutade VTI att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens till ett digitalt webinarium. Webinariet genomfördes den 13-14 januari med totalt 28 sessioner och cirka 100 presentationer. På Transportforums hemsida finns en sammanställning av samtliga presentationer från webinariet.