Torbjörn Avander

Lär känna vår äldsta medlem Torbjörn Avander

Torbjörn Avander har varit med i Trafiktekniska föreningen sedan starten 1965. Han är vår äldsta och mest trogna medlem som personifierar den fantastiska bredd och mångfald som finns inom föreningen. Vi har medlemmar över hela Sverige, i alla åldrar och inom alla samhällssektorer. Det gör att vi tillsammans sitter vi på stora kunskaper och erfarenheter. 

För att uppmärksamma och hylla vår äldsta medlem har vi tagit fram ett litet personporträtt av Torbjörn Avander. Artikeln bygger på en trevlig pratstund med Torbjörn från hans hem i Stockholm.

Vem är Torbjön Avander?

Ernst Stig Torbjörn Avander är född i Kumla 9 mars 1925. Han bor på Södermalm i Stockholm och har gjort så i större delen av sitt liv. Hans stora intresse i livet har varit att resa och upptäcka nya platser. Under sitt långa liv har han hunnit besöka över 30 länder. Höjdpunkter är bland annat Taj Mahal och Samarkand då det finns så mycket vacker arkitektur och utsmyckningar att beskåda. Torbjörn har varit en pionjär vad gäller att resa med tåg och i alla fall där det har varit möjligt har han rest med tåg istället för flyg.

När i livet började resan kring infrastruktur och trafik?

Torbjörn tog sin examen inom avdelningen väg- och vattenbyggnad på KTH i Stockholm 1950. Efter examen blev han anställd på Kungliga Byggnadsstyrelsen där han arbetade med byggprojektering. Därefter blev det en tid på en privat ingenjörsbyrå i Stockholm följt av några år på Stockholms Gas- och Vattenverk, innan har fullt ut gick över till att arbeta med huvudintresset trafikledning och samhällsplanering på Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning i Stockholm. Torbjörn gick i pension 1990 och var efter det delaktig i frivilliga projekt kopplat till trafikplanering med målet att minska påverkan på miljön.

Några av de projekt som Torbjörn har varit delaktig i

Torbjörn har varit med och planerat många av Stockholms viktigaste leder såsom Norra länken, Södra länken, Österleden och Klarastrandsleden. Hans uppgifter har bland annat varit att planera inpassningen i naturen i syfte att minimera miljöpåverkan. Torbjörn tycker att den bästa känslan har varit nät lederna öppnade och se de glada reaktionerna hos trafikanterna. Det svåraste har varit att hantera de olika åsikter som har funnits vad gäller vad som är ”bra” stadsplanering. Torbjörn ser att hans arbete i projekten har bidragit till att trafiken i Stockholm är organiserad och effektiv med smidiga och säkra anslutningar. Trafiksäkerhet har alltid varit Torbjörns främsta drivkraft.

Hur var det att vara ny i branschen och hur skilde den sig då från när karriären avslutades?

Säkerhet och miljö har blivit allt viktigare frågor inom trafikplanering. Dessutom har många verktyg och metoder utvecklats över tid.

Vad har han för syn på Trafiktekniska föreningen?

Torbjörn har varit medlem sedan starten 1965 och har alltid funnit ett stort nöje i att läsa tidningen Reflexen där han har fått inspiration och idéer genom åren.

Vad vill Torbjörn säga till dagens trafikplanerare?

Ta vara på det roliga!

 

Några länkar där Torbjörns arbete syns.

Stadsplan för Norra länken del I

Detaljplan för Norra länken del II

Dispositionsplan för Långholmen

Stadsplan för kvarteret Kanslisten i Bagarmossen