Cykelgata

Cykelgatan - så här funkar den

Regeringen skriver att på ”cykelgator ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ska vara 30 kilometer i timmen.

Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats. Men lösningen kan också vara aktuellt för viktiga cykelstråk i glesbygd”. Kommuner ges möjlighet att inrätta cykelgator genom lokala trafikföreskrifter.

Linköping förebild

Enligt vissa var Regeringens beslut på tiden. En förbättring av regelverket för att skydda trafikanter på cykel och öka deras trygghet redovisades redan 2012 i den statliga cyklingsutredningen (SOU 2012:70).

Linköpings kommun och VTI gjorde år 2007-2008 ett viktigt utvecklingsarbete inom området. Hunnebergsgatan och Klostergatan skyltades på försök om till cykelfartsgator. Två sträckor på 500 respektive 300 meter gavs en ny lägre hastighetsgräns på 20 kilometer i timmen och en tavla med texten Cykelfartsgata.

Före- och efterstudier gjordes av trafiken. VTI bedömde att risken för trafikanter på cykel att skadas i sammanstötning med bil minskade med 5–10 procent på de två sträckorna. Risken att skadas svårt (inklusive dödas) bedömdes minska med 10–20 procent och risken att dödas med 20–35 procent. Under försöket sänkte bilförare sin hastighet med i snitt runt 10 procent. Bilflödet på gatorna minskade också med i storleksordningen 10 procent vilket bidrog till trafiksäkerhetsvinsten.

Vanligt i Europa

Cykelgator finns sedan länge i andra länder. Några internationella förebilder är Bicycle boulevards i USA, Fahradstrasse i Tyskland, Fietsstrasse i Nederländerna och Cykelgade i Danmark.

”Förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och förare av motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Den som bryter mot hastighetsbestämmelsen eller bestämmelsen om väjningsplikt ska dömas till böter.” Utdrag ur Regeringens kommunikation om Cykelgata. Oktober 2020.

Regelverket som styr

Ändringarna i Trafikförordningen sammanfattas i Förordning 2020:842. Ändringarna är införda i Trafikförordningens
åttonde kapitel. På en cykelgata gäller bland annat följande:

  • En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Så tycker experterna...

Reflexen har frågat tre cykelplaneringsproffs med olika inriktning. Klicka på länken nedan för att läsa om deras tankar om cykelgator...