Bästa examensarbete 2020

Motivering från juryn: "Det prisbelönta kandidatarbetet är en aktuell och intressant uppföljning av den relativt nya företeelsen cykelöverfarter, ett av flera medel för att uppnå ökad attraktivitet för cykel som alternativ till motorfordon i våra städer. Arbetets upplägg är att både samla in erfarenheter internationellt och nationellt samt utföra en empirisk uppföljning. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete är därmed välgrundade och lockar till vidare studier för att utveckla utformningen och regelverk kring cykelöverfarter."

Med priset för bästa examensarbete vill vi på TF uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. För att nominera en uppsats för 2021 ska arbetet vara genomfört under samma år och vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen för ansökan.