Bästa examensarbete

Grattis Joel Kyläkorpi som vinner priset för bästa examensarbete 2022. Joel blir därmed den första studenten någonsin att få dubbla pris för sina uppsatser då han även tilldelades priset 2020 för sitt kandidatarbete om cykelöverfarter som han skrev tillsammans med Sebastian Lind. 

Juryns motivering för priset 2022:

”Det är alltid roligt att hitta en uppsats som lyfter fram en dagsaktuell fråga som kan bidra till satsningar för hållbara transportsystem. Cykling och dess roll i dagens och framtidens transportsystem är något som denna uppsats bidrar till att utveckla genom sitt resultat vad gäller cykelgator.

Uppsatsen har en tydlig frågeställning och avgränsning och bearbetar ämnet metodiskt och strukturerat genom hela uppsatsen. Med avstamp i historik och beskrivning av förutsättningar vågar den också lämna förslag till förbättringar. Juryns bedömning är att uppsatsen har ett stort nyhetsvärde för branschen och ger oss bättre verktyg att jobba med hållbara transportsätt”.

Uppsatsen finns att läsa här