Åtgärdsbibliotek för hållbara transporter

Kommunerna har en viktig roll i omställningen till en fossilfri transportsektor. De kan dels bidra med direkta utsläppsminskningar genom den egna fordonsflottan, upphandlade transporttjänster och personalens tjänsteresor. Dessutom kan de bidra indirekt genom att fungera som föregångsexempel samt möjliggöra och främja mer klimatsmarta transportval hos invånare och företag.

Exempel på åtgärder som presenteras i verktygslådan är kampanjer för hållbart resande,  råd och riktlinjer för tjänsteresor, drivmedel, fordonshantering och parkering samt klimatväxling, gröna resplaner, laddningsinfrastruktur och upphandlingskrav.

Så här skriver Energikontoret Norr om åtgärdsbiblioteket.

”Alla åtgärderna i biblioteket har prövats med goda resultat i andra kommuner i Sverige och har tagits fram av Sweco, 2030-sekretariatet och Trivector. Åtgärdsbiblioteket kan ses som just ett bibliotek, alla som kommer in i ett bibliotek hittar en eller flera böcker som passar dem, på samma sätt hoppas vi att alla som besöker åtgärdsbiblioteket ska hitta en eller flera åtgärder som passar deras verksamhet. Åtgärdsbiblioteket gör inga anspråk på att vara heltäckande och presenteras utan rangordning.”

Nedan kan du ta del av åtgärdsbiblioteket