Konferens

Varje år arrangeras TF-dagarna, en konferens där medlemmarna bjuds in till föreläsningar, sociala aktiviteter och studiebesök. Varje år väljs ett nytt tema på konferensen och nedan kan du se de senaste årens teman, läsa programmen, se bilder och i förekommande fall ta del av talarnas bildspel.

NÄSTA KONFERENS 9-10 SEPTEMBER 2020. ÅTERKOMMER MED MER INFO...

2019 - Om framtidens transporter (10-11 april i Göteborg)

Inbjudan och program 2019

Bildspel från föredragen:

 Tidigare konferenser

2018- Om digitalisering och nya tjänster  (18 – 19 april i Stockholm)

  Inbjudan och program 2018

Bildspel från föredragen:

2017- Att bygga broar - Förbindelser och samverkan, mellan platser och människor  (Malmö den 5-6 april)

  Inbjudan och program 2017

2016 - Framtiden är nu! (Stockholm)

 Inbjudan och program 2016

2015 - 50 årsjubileum med rubriken "En historisk resa och en inblick i framtiden" (Göteborg)

 Inbjudan och program 2015

Bildspel från föredragen:

2014 - "Staden i sitt sammanhang - Hur skapar vi attraktiva städer i hållbara regioner?" (Stockholm)

 Inbjudan och program 2014

Bildspel från föredragen:

2013 - "Från bilsamhälle - men hur och till vad?" (Malmö)

 Inbjudan och program

Foton från dagarna: TF på Flickr

Bildspel från föredragen:

2012 - "Makten över trafiken – från Bryssel till Uddevalla" (Stockholm)

 Inbjudan och program

2011 - "Trafiken i stadsförnyelsen - förtätning som mantra eller lösning?" (Göteborg)

 Inbjudan och program

Bildspel från föredragen:

2010 - "Tillgänglighet - en nyckelfråga för framtidens transportsystem" (Stockholm)

 Inbjudan och program

2009 - "Hållbara transporter i praktiken - Varför är det så svårt?" (Malmö)

 Inbjudan och program 

2008 - "Trafik i Moderna Städer" (Stockholm)

 Inbjudan och program

2007 - "Framtidens trafik" (Linköping)
2006 - "Transport och politik" (Borlänge)
2005 - "Design och funktion" (Stockholm)
2004 - "Gods- och varutransporter i samhället" (Göteborg)
2003 - "Kollektivtrafik med inriktning på bytespunkter" (Stockholm)
Följ oss på