Annonsering och adressförsäljning

För att finansiera verksamheten säljer Trafiktekniska Föreningen förtryckta adressetiketter och annonsplatser till företag och organisationer som vill komma i kontakt med våra medlemmar. TF säljer adressetiketter som får användas för direktannonsering av ledig tjänst till våra medlemmar, inbjudan till kurser och dylikt. De som köper adressetiketter erbjuds också utrymme för annonsering på vår hemsida till rabatterat pris. Det går att göra särskilda urval (t ex medlemmar i en viss region) vid etikettbeställning. Annonsplatser säljs även i vår tidskrift Reflexen och i vår årliga medlemsmatrikel.

Priser på annonser och etiketter framgår av detta dokument

Kontakta föreningens kassör på  för mer information och beställning.

Följ oss på